Our Learning

Kapa Haka

Listen and learn our songs with us.

E I A I E E I A I E
Ngā iwi e, ngā iwi e
Kia kotahi ra kia Moana Nui a Kiwa
Ngā iwi e, ngā iwi e
Kia kotahi rā kia Moana Nui a Kiwa
E I A I E E I A I E
Ki a mau rā, kia a mau rā
Ki te mana motuhake me te aroha
Ki a mau rā, kia a mau rā
Ki te mana motuhake me te aroha
E I A I E E I A I E
Kōtiro mā, kōtiro mā
Maranga mai, Maranga mai kia kaha
Kōtiro mā, kōtiro mā
Maranga mai, Maranga mai kia kaha
E I A I E E I A I E
E tama mā, e tama mā
E tama tu e tama tu, e tama ora
E tama ma, e tama ma
E tama tu e tama tu, e tama ora
E I A I E E I A I E

English Translation
E I A I E E I A I E
The people, oh the people
Be one with Moana Nui a Kiwa (the Pacific Ocean)
The people, oh the people
Be one with Moana Nui a Kiwa
E I A I E E I A I E
Hold fast, remain steadfast
To dignity and love
Hold fast, remain steadfast
To dignity and love
E I A I E E I A I E
Girls, oh girls
Rise up, rise up, be strong
Girls, oh girls
Rise up, rise up, be strong
E I A I E E I A I E
Sons, oh sons
Stand up, stand up, sons of life
Sons, oh sons
Stand up, stand up, sons of life

Kia kaha tātou
Ki te (HI!) kōrero Māori!

E minaka ana taku waha
Ki te kai a te rangatira,
Taku reo rangatira
Taku kuru pounamu tuku iho.

Mīharo kē ana
Ki tōna pakari kia ora
Tē memeha, te wairua
ki te kōrero Māori

Kia kaha tātou
Ki te (HI!) kōrero Māori!

English Translation
Let us be strong
To speak Māori!

My mouth is eager
For the food of chiefs,
My noble language
My precious greenstone handed down.

Amazing it is
To its strength for life
The inspiration, the spirit
To speak Māori

Let us be strong
To speak Māori!

Ka kōingo kia mahara
Ki te mauri o te Ātua
E te kamaka e te kaiwhakaora
Ka hahana te Manawa
Ki te ihi kairanga ranga
Kei tōku Ātua e Hareruia
Hareruia Hareruia Hareruia

English Translation
Let us remember
The essence of God
Oh beloved, oh savior
The heart warms
With the majestic presence
Of my God, Hareruia
Hareruia Hareruia Hareruia

He Hōnore
He Kororia
Maungārongo ki te whenua
Whakaaro, pai e
Ki ngā tāngata katoa
Ake ake, ake ake
Āmine
Te Ātua, Te piringa
Tōku oranga

English translation
Honour, Glory
Peace on Earth
Goodwill
To all people
Forever and ever
Amen
God, The anchor

Hutia te rito o te harakeke,
Kei hea te kōmako e ko?
Ki mai ki ahau
He aha te me…a nui

Te mea nui o tēnei Ao?
Māku e kī atu, kia koe
he tāngata, he tāngata

Ki mai ki au
He aha te mea nui o te ao?
Māku e kī atu, kia koe
he tāngata, he tāngata

English translation
Pluck the heart of the flax plant,
Where will the bellbird sing?
Say to me
What is the most important thing
The most important thing in this world?
I will say to you
It is people, it is people

Say to me
What is the most important thing in the world?
I will say to you
It is people, it is people.

Ka pioioi e tohu aroha haukainga
E hoki mai rā
E hoki mai rā, kia kite atu i tō iwi e
E rotarota ana
E rotarota ana, e katakata ana mai rā

Pukana Whētero
Pukana whētero mai, I te ihi a o Mātua
Kia kite atu ano
Kia kite atu ano, i to ataahua ai kanapa rā

Pupuhi ai e te hau
Pupuhi ai e te hau, kapohia aku roimata
Ka pioioi
Ka pioioi he tohu aroha haukainga

Repeat song again from E hoki mai rā.

English translation
Wavering
A symbol of familial love

Returning, to see your people

Feeling nostalgic, smiling

A defiant gaze, with the pride of your ancestors

Seeing again, your captivating beauty

Blown by the wind, my tears are caught

Wavering, a symbol of familial love

Taringa whakarongo!
Kia rite! Kia rite! Kia mau!
Hi!
Ki-a whaka-whenua au i a-hau!
Hi! Au-e, Hi!
Ko Aotearoa e ngu-ngu-ru nei!
Au, Au, Au-ë Ha!
Ko kapa o pango e ngu-ngu-ru nei!
Au, Au, Au-ë Ha!
I ahaha!

Ka tū te ihi-ihi
Ka tū te wana-wana.
Ki runga ki te rangi
E tū iho nei
E tū iho nei. Hi!

Ponga rä!
Kapa o Pango,
Au-e, Hi!

Ponga rä!
Kapa o Pango,
Au-ë, Hi!
HA!!!

English translation
Be ready! Be ready! Hold fast!
Hi!
To establish myself!
Hi! Oh, Hi!
New Zealand is rumbling!
I am, I am, I am indeed!
With the black team rumbling!
I am, I am, I am indeed!
Yes!
Stand tall in pride
Stand firm in unity
Above in the sky
Standing tall
Standing tall. Hi!
Silver fern!
Black team,
Oh, Hi!
Silver fern!
Black team, Oh, Hi! HA!!!”

Kua rongo mai koe
I te reo pōhiri
E karanga ake nei e
E karanga ake ana
I te ao whānui
Piki mai kake mai rā
No wai te reo
No wai te mana
E karanga ake nei e
Ko te reo mana nui
ko te mana rongonui
O Ngāti Poneke e

Ūpoko o te ika
Whanganui ā Tara
Hi aue, Hi aue,
Hi ha.. hi

English translation
You have heard
The welcoming call
Calling out
Echoing
Throughout the world
Rising up, coming forth
Whose voice is it?
Whose authority?
Calling out
The powerful voice
The esteemed authority
Of Ngati Poneke

Head of the fish
Wellington
Hi aue, Hi aue,
Hi ha.. hi”

Kua rongorongo ake ahau
E haere ana koe, e taku tau
Whakawhiti ana Te Moana nui a Kiwa e
Ka patupatu ake taku manawa
Ka whakarangirua i aku mahara
Aué tama, ko taku aroha
Kore rawa e mutu mai

Waiho rā mā te wā
Koutou, e tama mā
E whakahoki mai
Kia awhiawhi atu aku ringa nei
Ki tō uma piri ai

Ka patupatu ake taku manawa
Ka whakarangirua i aku mahara
Aué tama, ko taku aroha
Kore rawa e mutu mai
Kore rawa e mutu
Kore rawa e mutu
Kore rawa e mutu mai

English translation
I have listened intently
As you travel, my love
Crossing the vast
Pacific Ocean
My heart starts pounding
My thoughts intertwine
Oh dear son, my love
Will never cease
Farewell for now
To you, my dear son
Return to me
So I may embrace
And hold you close
My heart starts pounding
My thoughts intertwine
Oh dear son, my love
Will never cease
Will never cease
Will never cease
Will never cease

Matariki
Matariki
E ara e

Te mātahi o te tau
Te kohinga whetū
I te uma o Ranginui

E pīataata mai ana
Whakaataata i te rangi
E tohu ana
I te tau hou Māori e

Ko Tupu ā nuku
Ko Tupu ā rangi
Ko Waitī, Waitā
Waipuna ā rangi
Ururangi e

Ko Tupu ā nuku
Ko Tupu ā rangi
Ko Waitī, Waitā
Waipuna ā rangi
Ururangi e
Ko Pōhutukawa e
Ko Hiwa i te Rangi e
Matariki
E ara e

Te mātahi o te tau
Te kohinga whetū
I te uma o Ranginui

E pīataata mai ana
Whakaataata i te rangi
E tohu ana
I te tau hou Māori e

Ko Tupu ā nuku
Ko Tupu ā rangi
Ko Waitī, Waitā
Waipuna ā rangi
Ururangi e

Ko Tupu ā nuku
Ko Tupu ā rangi
Ko Waitī, Waitā
Waipuna ā rangi
Ururangi e
Ko Pōhutukawa e
Ko Hiwa i te Rangi e
Matariki
E ara e

English translation
Matariki
Matariki
Awake

The beginning of the year
The gathering of stars
In the embrace of Ranginui (Sky Father)
They shine brightly
Illuminate the sky
Signifying
The Māori New Year
Tupu-ā-nuku (Growth from the Earth)
Tupu-ā-rangi (Growth from the Sky)
Waitī, Waitā
Waipuna-ā-rangi (Waters of the Sky)
Ururangi

Tupu-ā-nuku
Tupu-ā-rangi
Waitī, Waitā
Waipuna-ā-rangi
Ururangi
Pōhutukawa
Hiwa-i-te-Rangi
Matariki
Awake

The beginning of the year
The gathering of stars
In the embrace of Ranginui (Sky Father)
They shine brightly
Illuminate the sky
Signifying
The Māori New Year
Tupu-ā-nuku
Tupu-ā-rangi
Waitī, Waitā
Waipuna-ā-rangi
Ururangi

Tupu-ā-nuku
Tupu-ā-rangi
Waitī, Waitā
Waipuna-ā-rangi
Ururangi
Pōhutukawa
Hiwa-i-te-Rangi
Matariki
Awake

Motu Kairangi
e karanga e te iwi e
Kua eke mai nei
Kua eke mai nei ki runga te marae e
Mauria mai
Mauria mai e ngā mate o te motu e
Ki nga tini roimata
Ki ngā tini roimata e maringi whānui e
Titiro e ngā iwi
Titiro e ngā iwi ki ngā mahi o te motu
E hora atu nei e
Rū ana te whenua
Rū ana te whenua, whati ana te moana
Aue te aroha
Aue te aroha te mamae i ahau e
Ru ana te whenua whati ana te moana Hi

English translation
Motu Kairangi
The people call out
Have gathered
Have gathered upon the marae
Bring forth
Bring forth the afflictions of the land
To the countless tears
To the countless tears, shed widely
Behold, O people
Behold, O people, the deeds of the land
Being performed now
The land trembles
The land trembles, the ocean breaks
Alas, the love
Alas, the love, the pain within me
The land trembles, the ocean breaks

Ko Mana tōku maunga
Ko Aroha te moana
Ko Whānau tōku waka
Ko au e tu atu nei

Mana is my mountain
Aroha is my sea
Whānau is my waka
And all of that is me

Ahakoa pāmamao
Kei kōnei koe
Though you are far away
I hold you near

Keep the home fires burning
So you see clear
Kia maumahara mai rā
No kōnei koe

Ko Mana tōku maunga
Ko Aroha te moana
Ko Whānau tōku waka
Ko au e tu atu nei

L – Poutini poutini All – ki te rua rere ha
L – Poutini poutini All – ki te rua rere ha
L – Aue kapa aue kapa ki te rua rere ha
All – Aue kapa aue kapa ki te rua rere ha
L – U atu ana
All – auahi ana
L – Ah U atu ana
All – auahi ana
Kss hi, kss hi, kss hi ha
Kss hi, kss hi, kss hi ha
Hi

English translation
L – Poutini, Poutini All – to the second jump!
L – Poutini, Poutini All – to the second jump!
L – Alas, dear companions, to the second jump!
All – Alas, dear companions, to the second jump!
L – Rising up
All – smoke arises
L – Ah, rising up
All – smoke arises
Kss hi, kss hi, kss hi ha
Kss hi, kss hi, kss hi ha
Hi

Purea nei e te hau
Horoia e te ua
Whitiwhitia e te rā
Māhea ake ngā poraruraru
Makere ana ngā here

E rere wairua, e rere
Ki ngā ao o te rangi
Whitiwhitia e te rā
Māhea ake ngā poraruraru
Makere ana ngā here,
Makere ana ngā here.

English translation
Swept by the wind
Cleansed by the rain
Illuminated by the sun
Disappear all the troubles, troubles
Broken are the chains

Fly, spirit, fly
To the realms of the sky
Illuminated by the sun
Disappear all the troubles
Broken are the chains,
Broken are the chains.

Rerenga Wairua
tēnā whakarongo mai
Papaki tū ana
ngā tai o Te Tokerau
Ueoneone rā
he tāngata rangatira e
No te Aupouri,
Ngāpuhi nui tonu e

English translation
Spiritual journey
Please listen
Clap resoundingly
The tides of the North
Oh, there
is a noble person
From Aupouri,
Of mighty Ngāpuhi

Takoto ana au
Ki te moenga uriuri.
Tū ake au, Titiro ki te atarau.

Kei runga rā,
Te marama e whiti ana
Kei hea Rona, Kei roto rā.

Piri ki te taha, Piri ki te ngai-o.

Aue, ra…e,
Rona e
Aue, Rona e, hi aue hi

English translation
I lie
On the mossy bed.
I rise, Look at the morning star.

Up there,
The moon shines
Where is Rona, She is inside.

Stay by the side, Stay by the place.

Alas, oh… Rona, oh
Alas, Rona, oh alas, oh

Te aroha
Te whakapono
Me te Rangimārie
Tātou tātou e

Love, hope, peace for us all

Te murau o te tini
Te wenerau o te mano
Te huinga o te marea
E hiri tahi nei

Kua ea ngā_a wawata
Kua ea ngā tumanako
E hoki ana mātou
Ki te pai o ngā_ariki

E rere, e rere
E rere arataki wa
Ko pikiao te tangata
Anei e tu ake nei

Matawhaura te maunga
Roto_iti te kohanga mai
Ko pikiao te tangata
Anei e tu ake nei

Me anga o kanohi ki a i_ho_a
Kei reira te oranga
Mo ta-tou katoa

E rere, e rere
E rere arataki wa
Ko pikiao te tangata
Anei e tu ake nei

Matawhaura te maunga
Rotoiti te kohanga mai
Ko rongomai te tangata
Anei e tu ake nei

English translation
The gathering of the many
The multitude of the thousands
The gathering of the tide
Unifying as one
The desires have been fulfilled
The hopes have been realized
We are returning
To the goodness of the chiefs
Fly, fly
Fly, lead the way
Pikiao is the person
Here, standing up
Matawhaura is the mountain
Rotorua is the nurturing place
Pikiao is the person
Here, standing up
Set your sights on salvation
For it is there
For all of us
Fly, fly
Fly, lead the way
Pikiao is the person
Here, standing up
Matawhaura is the mountain
Rotorua is the nurturing place
Rongomai is the person
Here, standing up

Tīhore mai te rangi
tīhore mai
mao mao mao te ua
whiti mai te rā,
mao mao mao te ua
whiti mai te rā,

E rere te kōtare
ki runga pūwharawhara
ruru parirau
kei mate i te ua,
ruru parirau
kei mate i te ua.

Tīhore mai te rangi
tīhore mai
mao mao mao te ua
whiti mai te rā,
mao mao mao te ua
whiti mai te rā,

e . . . i . . . e . . .
whiti mai te rā
e . . . i . . . e . . .
whiti mai te rā.

Tīhore mai te rangi . . .
e rere e noke
mai i tō pokorua
kai ki i te wai
kai mate i te ua,
kai ki i te wai
kai mate i te ua,

English translation
The sky clears
The sky clears
The rain gently falls
The sun shines through
The rain gently falls
The sun shines through
The kingfisher flies
To the branch
The leaves rustle
Not defeated by the rain
The leaves rustle
Not defeated by the rain
The sky clears
The sky clears
The rain gently falls
The sun shines through
The rain gently falls
The sun shines through

Hey . . . ho . . .

The sun shines through

Hey . . . ho . . .

The sun shines through
The sky clears . . .
Flies and glides
From your perch
Feeding in the water
Not defeated by the rain
Feeding in the water
Not defeated by the rain

Kia pai ai tō mārama e te iwi e
Tēnei te waiata tititōrea o te mātauranga
Me te whakangāhau a te rangatahi
te tititōrea, whiua ki runga
whiua ki raro
patupatu ngā rākau e
Kia pai ai tō mārama e te iwi e

English translation
So that your understanding may be good, people
This is the educational song of the tititorea
And the entertainment of the youth
The tititorea, throw it up
Throw it down
Clap the sticks
So that your understanding may be good, people

Tōia mai te waka nei
Kūmea mai te waka nei
Ki te takotoranga i takoto ai
Tiriti te mana motuhake

Te tangi a te manu e
Pīpī-wha-rau-roa
Kūi! Kūi! Kūi!
Whitiwhiti ora!
Hui e, tāiki e.

English translation

Drag this canoe
Haul this canoe
To the resting place where it lies
Assert the sovereignty
The call of the bird
The shining dotterel
Shriek! Shriek! Shriek!
Spread vitality!
Gather together, gather tightly.

Full Haka
Kume kumea tōtoi..
e te kōkōma e te kōkōmako
ko te hautapu he rite ki te kai nā Matariki pakia,
tapareireia koia tapa, tapa konunua koia rā Tukua hī aue hī!
Ko te iwi Māori e ngunguru nei hi au, au, aue hā!
Ko te reo rangatira e ngunguru nei hi au, au, aue hā!
I a ha ha
Ka tū te ihiihi ka tū te wanawana ki runga i te rangi e
tū iho nei, tū iho nei, kume kumea tōtoia hī!

Tōku reo toku ohoho māpihi maurea whakakaimarihi

Nei ra te kaupapa

Nei rā te kaupapa ko te reo Māori e
He taonga tuku iho nō ngā tipuna
He parekawakawa, he mea hirahira e
Tōku reo toku ohoho māpihi maurea whakakaimarihi

Kōrerotia te reo i ngā wa katoa
Kia kore e rite ki te Moa
Mana tangata, mana mōtuhake
Tōku reo toku ohoho māpihi maurea whakakaimarihi

Tōku reo toku ohoho māpihi maurea whakakaimarihi

English translation
My language, my precious adornment, enhancing prestige
This is the theme
The theme today is the Māori language
It is a treasured legacy from our ancestors
A sacred and esteemed possession
My language, my precious adornment, enhancing prestige

Speak the language at all times
So it does not become like the Moa
A source of pride, a unique identity
My language, my precious adornment, enhancing prestige

My language, my precious adornment, enhancing prestige

Tūtira mai ngā iwi
Tātou tātou e
Tūtira mai ngā iwi
Tātou tātou e
Whai-a te marama-tanga
me te aroha – e ngā iwi!
Ki-a ko tapa-tahi,
Ki-a kotahi ra.
Tātou tātou e.
Tā – tou, tā – tou E!!

English translation
Line up, people
All of us, all of us
Line up, people
All of us, all of us
Seek after enlightenment
And love – O people!
Be of one mind,
Unite as one.
All of us, all of us.
For us, for us, Yes!

Utaina mai ngā waka
Ngā waka o te motu
Tōia mai rā ki uta
Ki te takoto ranga.
Hiki nuku, hiki e
Hiki rangi, rangi e
Tēnā, tēnā rā
koutou katoa.

English translation
Pull in the canoes
The canoes of the land
Drag them ashore
To rest on the strand
Pull down, pull down
Pull up, up high
Acknowledgments,
To all of you.

Whakarongo ake au ki te tangi a te manu
E rere i te rangi, e karanga ana mai
Tūī, tū`, tuia, tātou katoa

Ko te pīwaiwaka e porotaka ki te taha
Tīwaha ake ana tāna waha rekareka
Ki a mau ai tōu Māoritanga

Ki a mau ai
Ki a mau ai
Ki a mau ai tōu Māoritanga

English translation
I listen to the call of the bird
Flying in the sky, calling out
Tui, tui, let us all unite

The fantail flits to the side
Opening its cheerful mouth
So that your Māori identity may endure

So that it endures
So that it endures
So that your Māori identity endures